UNiQ Kontrolní systém
CZ | EN | ES

CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky

CRM je zkratka z anglického Customer relationship management a jedná se o označení systému, který umožňuje řízení vztahů mezi firmou a jejími zákazníky. Účelem CRM je, aby si firmy získaly nové a utužily stávající vztahy se zákazníky. CRM systém UNiQ jednoduše řečeno představuje ideální způsob, jak s maximální efektivitou nastavit a řídit obchodní i jiné firemní procesy.

K dispozici je celá řada modulů

Největší výhodou CRM systému UNiQ je jeho přehlednost a jednoduchost. Pro každý typ činnosti je k dispozici speciální zásuvný modul, který obsahuje všechny potřebné funkce pro správu a řízení jednotlivých procesů. Moduly jsou v systému vzájemně propojeny, takže uživatelé mají vždy přehled o jednotlivých procesech i o jejich celkovém efektu. Sledovat mohou také celkový vývoj, systém sám upozorní na důležité procesy i na případné nedostatky, které je třeba řešit. Systém nabízí moduly například pro obchod, fakturaci, objednávky, úkoly, dodavatele, sklad a další.

Dokonalý přehled

CRM systém vám pomůže analyzovat potřeby zákazníků. Je nepostradatelným nástrojem pro nastavení oboustranné komunikace mezi firmou a zákazníky, a je i výborným pomocníkem při řešení velmi složitých obchodních případů.

Plánování úkolů

V systému je možné pomocí přednastavených šablon vytvářet projekty a naplánovat plnění úkolů. Vedoucí pracovníci vidí, kdo mám projekt a jeho jednotlivé úkoly na starost, i v jaké fázi se jejich plnění právě nachází. U úkolů je možné nastavit i přesný čas a datum, kdy se jím má zaměstnanec zabývat. Do jejich plnění může kdykoliv zasáhnout.

Obchodní případy

U každého obchodního případu je možné ukládat všechny důležité informace, které jsou pro úspěšný byznys nepostradatelné. Na kartě zákazníka vyplníte konkrétní informace o zákazníkovi, ale můžete přidat také poznámky, informace o schůzkách, emailovou a telefonickou komunikaci, soubory, reference a další. Systém nabízí také komplexní plánování schůzek a jejich přehled.

Dokonalé informace o klientech

Důležitá je i funkce pro poznámky. Do nich je možné zapisovat vše podstatné, co vám v další komunikaci se zákazníkem může pomoci. Věřte tomu, že i takové detaily, jako je oblíbené jídlo či končíky vašeho klienta vám mohou výrazně pomoci. Všechny údaje budete mít díky CRM na jednom místě, z čehož můžete těžit a vytvářet tak obchodní strategie „šité na míru“.

Systém s daty pracuje ve váš prospěch

Obsahuje i nástroje pro analýzu jednotlivých projektů. Díky analýze získáte přehled nad skutečnými potřebami zákazníka i nad efektivitou jednotlivých nástrojů projektu. Na základě toho již poměrně lehce nastavíte efektivní marketingovou a prodejní strategii.

 
Náhled obrazovky
Náhled obrazovky
 

Další moduly

Kontrolní systém
Kontrolní systém
UNiQ je online systém pracující na cloudovém řešení, určený pro kontrolu kvality poskytovaných služeb.
CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
umožňuje řízení vztahů mezi firmou a jejími zákazníky.
ERP - Informační a ekonomický systém
ERP - Informační a ekonomický systém
je systém pro řízení produkčních procesů firmy.
Docházkový systém
Docházkový systém
je nástroj pro přesnou kontrolu příchozího a odchozího času zaměstnanců do práce a z práce.
Emailingový systém
Emailingový systém
umožnuje komunikaci prostřednictvím e-mailu, která je v systému UNiQ jednoduchá a intuitivní.
Fakturační systém
Fakturační systém
UNIQ má řadu velice zajímavých funkcí, které jsou navzájem propojeny a fungují jako kompaktní celek.
Call centrum
Call centrum
Vlastní, malonákladové, ale přitom plnohodnotné call centrum.
HR - Systém pro personalistiku
HR - Systém pro personalistiku
je jedním ze základních pilířů efektivně fungujícího podniku.
Systém pro vymáhání pohledávek
Systém pro vymáhání pohledávek
CONTROL v systému UNiQ je velice efektivním nástrojem pro správu a vymáhání pohledávek.
Pokladní systém
Pokladní systém
v systému UNiQ je nástrojem, který nabízí absolutní kontrolu nad veškerými finančními transakcemi v podniku.
Projektový management
Projektový management
pro správné stanovení cílů projektů a jejich plnění je základem úspěšného fungování firmy.
Pracovní výkaz
Pracovní výkaz
je obrovským pomocníkem pro každého zaměstnavatele, který chce mít absolutní přehled nad efektivitou práce zaměstnanců.
Úkoly a plánování
Úkoly a plánování
usnadňuje naplánovat úkoly a sladit práci zaměstnanců tak, aby bylo jejich plnění rychlé a efektivní.
Skladová evidence
Skladová evidence
, kterou systém UNiQ nabízí, funguje přesně a neomylně. Určena je především pro vedoucí pracovníky skladu.
Kontrolní systém
Kontrolní systém
UNiQ je online systém pracující na cloudovém řešení, určený pro kontrolu kvality poskytovaných služeb.
CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
umožňuje řízení vztahů mezi firmou a jejími zákazníky.
ERP - Informační a ekonomický systém
ERP - Informační a ekonomický systém
je systém pro řízení produkčních procesů firmy.