UNiQ Kontrolní systém
CZ | EN | ES

CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky

CRM je zkratka z anglického Customer relationship management a jedná se o označení systému, který umožňuje řízení vztahů mezi firmou a jejími zákazníky. Účelem CRM je, aby si firmy získaly nové a utužily stávající vztahy se zákazníky. CRM systém UNiQ jednoduše řečeno představuje ideální způsob, jak s maximální efektivitou nastavit a řídit obchodní i jiné firemní procesy.

K dispozici je celá řada modulů

Největší výhodou CRM systému UNiQ je jeho přehlednost a jednoduchost. Pro každý typ činnosti je k dispozici speciální zásuvný modul, který obsahuje všechny potřebné funkce pro správu a řízení jednotlivých procesů. Moduly jsou v systému vzájemně propojeny, takže uživatelé mají vždy přehled o jednotlivých procesech i o jejich celkovém efektu. Sledovat mohou také celkový vývoj, systém sám upozorní na důležité procesy i na případné nedostatky, které je třeba řešit. Systém nabízí moduly například pro obchod, fakturaci, objednávky, úkoly, dodavatele, sklad a další.

Dokonalý přehled

CRM systém vám pomůže analyzovat potřeby zákazníků. Je nepostradatelným nástrojem pro nastavení oboustranné komunikace mezi firmou a zákazníky, a je i výborným pomocníkem při řešení velmi složitých obchodních případů.

Plánování úkolů

V systému je možné pomocí přednastavených šablon vytvářet projekty a naplánovat plnění úkolů. Vedoucí pracovníci vidí, kdo mám projekt a jeho jednotlivé úkoly na starost, i v jaké fázi se jejich plnění právě nachází. U úkolů je možné nastavit i přesný čas a datum, kdy se jím má zaměstnanec zabývat. Do jejich plnění může kdykoliv zasáhnout.

Obchodní případy

U každého obchodního případu je možné ukládat všechny důležité informace, které jsou pro úspěšný byznys nepostradatelné. Na kartě zákazníka vyplníte konkrétní informace o zákazníkovi, ale můžete přidat také poznámky, informace o schůzkách, emailovou a telefonickou komunikaci, soubory, reference a další. Systém nabízí také komplexní plánování schůzek a jejich přehled.

Dokonalé informace o klientech

Důležitá je i funkce pro poznámky. Do nich je možné zapisovat vše podstatné, co vám v další komunikaci se zákazníkem může pomoci. Věřte tomu, že i takové detaily, jako je oblíbené jídlo či končíky vašeho klienta vám mohou výrazně pomoci. Všechny údaje budete mít díky CRM na jednom místě, z čehož můžete těžit a vytvářet tak obchodní strategie „šité na míru“.

Systém s daty pracuje ve váš prospěch

Obsahuje i nástroje pro analýzu jednotlivých projektů. Díky analýze získáte přehled nad skutečnými potřebami zákazníka i nad efektivitou jednotlivých nástrojů projektu. Na základě toho již poměrně lehce nastavíte efektivní marketingovou a prodejní strategii.

 
Náhled obrazovky
Náhled obrazovky
 

Další moduly